Društvo u pokretu - Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas

Društvo u pokretu - Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas

2008. godine obeležena je četrdeseta godišnjica od revolucionarnih previranja 1968: studentski pokret i burna socijalna gibanja nagovestili su intenziviranje demokratizacije brojnih društava, a među njima i tadašnje Jugoslavije. Mnoge nade generacije koja je bila realna i tražila nemoguće su ostale izneverene ili neispunjene, ali bez pokreta 1968. godine i njegovih uticaja svet ne bi postojao u današnjem obliku.

Cilj projekta bilo je istraživanje događanja 1968. godine i novih socijalnih pokreta koji su nastali pod njihovim uticajem. Koji su razlozi vodili revolucionarnim previranjima 1968. i na koji način je svetski talas bunta prošao kroz Jugoslaviju. Kakve su političke, kulturne, ideološke i druge posledice ostale iza njega. Na koji način nastaju i razvijaju se novi socijalni pokreti u Jugoslaviji u toku 1970-ih i 1980-ih godina. Kakve su bile aktivnosti novih socijalnih pokreta u razdoblju krize i ratova u Jugoslaviji i nakon njih.

Projekat je podržala Rosa Luxemburg Stiftung (Berlin).